\ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Naam toevoegen
Er zijn 65 namen in deze lijst die beginnen met de letter V.
vaak / geregeld - dik

vader - vaojer

van hout - houtere

vaojer - vader

vastenaovend - carnaval

vastenaovenddaag - carnavalsdagen

vastenavond - vastunaovund

vastunaovund - vastenavond

veel - veul

veel - vul

veijf - vijf

veijn - vind

veijne - vinden

veraandere - veranderen

veranderen - veraandere

verder - weijer

verderop - weijer

verdomme - gordju

verdorie - gordullemme

vergaan - vergaon

vergaan - vergoan

vergaon - vergaan

vergeet - vergit

vergimmes - verrekte

vergit - vergeet

vergoan - vergaan

verrekte - vergimmes

verschil - verskil

verskil - verschil

veul - veel

veurbereijing - voorbereiding

veurzitter - voorzitter

vijf - veijf

vind - veijn

vinden - veijne

vlinderdas - nondejuuke

vlug gepikeerd / op de tenen getrapt - kummelek

voldoet - volduu

volduu - voldoet

volk - vollek

volk - volluk

vollek - volk

volluk - volk

vond hij - vonnie

vonnie - vond hij

voor - vur

voor - vur

vooral - vurral

Voorbeeld - Vurbild

voorbereiding - veurbereijing

voortkomt - vurtkomt

voorzitter - veurzitter

voorzitter van dun blaouwun beer - opperbeer

vreemd - aorig

vriendin - ons vrouw

vroer - vroor

vroor - vroer

vul - veel

vur - voor

vur - voor

Vurbild - Voorbeeld

vurig - vurrig

vurral - vooral

vurrig - vurig

vurtkomt - voortkomt


Naam toevoegen

Balkums, plat, dialekt…

Hoe gè ut ok wil noeme, t praote en skreve van Balkums is iets wa mar vur wennig minse is weggelegd. En zelfs die minse zèn ’t nie altèd me mekare ins.

Kèkt mar us op t plaotje hierneffe. Op t ûrste oog niks spesjaols tog? ’t Spekliejd van Dun Blaouwun Beer, inne kir in ‘t 33 joarig bestaon buukske, de ander in ’t cdke Dubbelop. Mar wie bitter kekt ziet verskil tusse beij teksten. Zo stoan er acht woorden in die verskillend geskreve zèn.

En zelfs bè de Offiesjiele Proclamasie zèn ze t nie ins me mekare.
Zo staot er in ut uurste stukske al veul dezelfde woorden die verskillend geskreve zen.
Is ut nu joar of jaor? of? vastenaovund of vastenoavend?

Witte gullie nog wa goewd of fout is? Wellie nie mir. Wa te denke van un woordje zoals ‘helemaal’? Da kende skreve als ‘hillemôl’, ‘hillemòl’ of als ‘olling‘. Ging wonder da ut Balkums ant verdwijne is.

Zelfs ons geleerde zèn ‘t nie me mekare ins. Jannus dun Birreboer, Cor Swanenberg, Gerrit Frot, Cor van de Akker, Marc Vissers, Hans de Laot, enzovoorts skreve woorden olling (hillemôl) anders.

Zo zien wellie ‘plaat’ voorbijkomme as ‘ploat’ en als ‘plaot’, ‘praat’ als ‘praot’ en ‘proat’.

Hier hèn wellie geprobeerd ’t een bietje be mekare te brenge, en t uns vor ins en altèd duidelijk te krijge wa nou goewd geskreve is en wa nie. En ok um ’t plat Balkums nie verlore te laoten gaon.

En ’t skonste is, gullie kunt zelluf meepesant woorden toevoege ant buukske. Zo wor ’t allen maar bitter en grutser.

Da’s hendig es ge oew slager moe skreve, dan kunde em aachtermekare in ‘t Balkums schreve.
Di buukske is hillemôl hendig vur onze neije Opperbeer Diederik. Kan ie gelijk z’n plat praote us efkus ophaole wanne?

Helpte gullie ôk mi an un stukske Balkumse cultuur?

Skrijfregels?!?

Hier hen wèllie geprobeert wa regels vur ‘t schreve van Balkums neer te zette. Mar wèllie wete ut ôk nie goewd. Witte gè ‘t wel? Meel ons dan!

  • De letter van de officiële spelling komt als eerst. Dus laat wordt laot en niet loat.
  • Woorden met ‘tie’ op het eind wordt ‘ sie’: Proclamatie – Proklamasie