\ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Naam toevoegen
Er zijn 86 namen in deze lijst die beginnen met de letter M.
maakt - makt

maakte er - maeaktre

maandag
mòndeg

maar - mar

maauwe - doorzeuren

maeaktre - maakte er

make - maken

maken - make

makt - maakt

mar - maar

me - mij

meanderdonk - naam van st-michielsgestel tijdens carnaval

medailles - medollies

mèdjes - meisjes

medollies - medailles

mee - meej

mee - mi

meegebracht - meejgebrocht

meegegaan - meegegaon

meegegaon - meegegaan

meegenomme - meegenomen

meej - mee

meej - mee

meejgebrocht - meegebracht

meepesant - tegelijkertijd

meer - mir

meestal - mistal

meide
meiden

meiden
meide

meisjes - mèdjes

meisjes / vrouwen / echtgenote - durskes

mekare - elkaar

mekaren - elkaar

men
mij

mensen - minse

mensen - minse

mensenleven - minseleve

mèrrege - morgen

met - mi

met de - midde

met mij - mimme

meuge - mogen

meugelijke - mogelijke

meugeluk - mogelijk

meugen - mogen

meziek - muziek

meziekske - carnavalsbandje
dweilorkest

mi - mee

mi - met

mi teije - geregeld / op tijd

midde - met de

middelrode - Mirroi

mij
men

mij - me

mijn - munnen

mik - wit brood

mimme - met mij

minse - mensen

minseleve - mensenleven

mir - meer

Mirroi - middelrode

mirrois - uit middelrode

misschien - misskien

misse - erf

misskien - misschien

mistal - meestal

moes - moest

moesse - moesten

moessen - moesten

moest - moes

moesten - moessen

moesten - moesse

Moet - Moet

moeten - moewte

moewte - moeten

mogelijk - meugeluk

mogelijke - meugelijke

mogen - meuge

mogen - meugen

mòndeg
maandag

mopje - mupkes

morgen - mèrrege

munnen - mijn

mupkes - mopje

muug - uitgeput
moe

muziek - meziek


Naam toevoegen

Balkums, plat, dialekt…

Hoe gè ut ok wil noeme, t praote en skreve van Balkums is iets wa mar vur wennig minse is weggelegd. En zelfs die minse zèn ’t nie altèd me mekare ins.

Kèkt mar us op t plaotje hierneffe. Op t ûrste oog niks spesjaols tog? ’t Spekliejd van Dun Blaouwun Beer, inne kir in ‘t 33 joarig bestaon buukske, de ander in ’t cdke Dubbelop. Mar wie bitter kekt ziet verskil tusse beij teksten. Zo stoan er acht woorden in die verskillend geskreve zèn.

En zelfs bè de Offiesjiele Proclamasie zèn ze t nie ins me mekare.
Zo staot er in ut uurste stukske al veul dezelfde woorden die verskillend geskreve zen.
Is ut nu joar of jaor? of? vastenaovund of vastenoavend?

Witte gullie nog wa goewd of fout is? Wellie nie mir. Wa te denke van un woordje zoals ‘helemaal’? Da kende skreve als ‘hillemôl’, ‘hillemòl’ of als ‘olling‘. Ging wonder da ut Balkums ant verdwijne is.

Zelfs ons geleerde zèn ‘t nie me mekare ins. Jannus dun Birreboer, Cor Swanenberg, Gerrit Frot, Cor van de Akker, Marc Vissers, Hans de Laot, enzovoorts skreve woorden olling (hillemôl) anders.

Zo zien wellie ‘plaat’ voorbijkomme as ‘ploat’ en als ‘plaot’, ‘praat’ als ‘praot’ en ‘proat’.

Hier hèn wellie geprobeerd ’t een bietje be mekare te brenge, en t uns vor ins en altèd duidelijk te krijge wa nou goewd geskreve is en wa nie. En ok um ’t plat Balkums nie verlore te laoten gaon.

En ’t skonste is, gullie kunt zelluf meepesant woorden toevoege ant buukske. Zo wor ’t allen maar bitter en grutser.

Da’s hendig es ge oew slager moe skreve, dan kunde em aachtermekare in ‘t Balkums schreve.
Di buukske is hillemôl hendig vur onze neije Opperbeer Diederik. Kan ie gelijk z’n plat praote us efkus ophaole wanne?

Helpte gullie ôk mi an un stukske Balkumse cultuur?

Skrijfregels?!?

Hier hen wèllie geprobeert wa regels vur ‘t schreve van Balkums neer te zette. Mar wèllie wete ut ôk nie goewd. Witte gè ‘t wel? Meel ons dan!

  • De letter van de officiële spelling komt als eerst. Dus laat wordt laot en niet loat.
  • Woorden met ‘tie’ op het eind wordt ‘ sie’: Proclamatie – Proklamasie