\ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Naam toevoegen
Er zijn 82 namen in deze lijst die beginnen met de letter G.
gaat - gao

gaat - gu

gao - gaat

gaoter - gaten

gasjes - gasten

gasten - gasjes

gaten - gaoter

ge - geloven

gebeure - gebeuren

gebeuren - gebeure

gedaan - gedaon

gedaon - gedaan

gedurende - gedurrige

gedurrige - gedurende

geheurd - gehoord

gehoord - geheurd

gek - joef

gekleed - gekleejd

gekleejd - gekleed

gekreege - gekregen

gekregen - gekreege

gelaache - gelachen

gelachen - gelaache

gelaten - geloate

geleden - geleeje

geleeje - geleden

geloate - gelaten

geloven - ge

gemeenschap - geminskap

gemeente - geminte

geminskap - gemeenschap

geminte - gemeente

genoeg - zat

genomen - genomme

genomme - genomen

geotter - gepruts

gepraat - gepraot

gepraot - gepraat

gepruts - geotter

gereden - gereeje

gereeje - gereden

geregeld / op tijd - mi teije

gerenoveerd - gerinnoveerd

gerinnoveerd - gerenoveerd

gerust - grust

geschoten - ginne

geskote - graag

gespeeld - gespeuld

gespeuld - gespeeld

geut - keueken

gevraagd - gevraogd

gevraogd - gevraagd

geworden - geworre

geworre - geworden

gezeed - gezegde ( och God )

gezegde ( och God ) - gezeed

gezegde ( och God ) - gotte

ginne - geschoten

godverdomme - gordulleme

goed - goewd

goedkoop - goeiekoop

goeiekoop - goedkoop

goewd - goed

goit - gooit

gordju - verdomme

gordulleme - godverdomme

gordullemme - potverdikkie, verdorie

gotte - gezegde ( och God )

graag - geskote

greens - grijnst

Grif - Snel
gretig

grijnst - greens

grootaauwers - grootouders

grootouders - grootaauwers

groots - gruts

grust - gerust

gruts - groots

gruts - trots
verwaand

gruwelijk - gruwelukke

gruwelukke - gruwelijk

gu - gaat

gullie - jullie


Naam toevoegen

Balkums, plat, dialekt…

Hoe gè ut ok wil noeme, t praote en skreve van Balkums is iets wa mar vur wennig minse is weggelegd. En zelfs die minse zèn ’t nie altèd me mekare ins.

Kèkt mar us op t plaotje hierneffe. Op t ûrste oog niks spesjaols tog? ’t Spekliejd van Dun Blaouwun Beer, inne kir in ‘t 33 joarig bestaon buukske, de ander in ’t cdke Dubbelop. Mar wie bitter kekt ziet verskil tusse beij teksten. Zo stoan er acht woorden in die verskillend geskreve zèn.

En zelfs bè de Offiesjiele Proclamasie zèn ze t nie ins me mekare.
Zo staot er in ut uurste stukske al veul dezelfde woorden die verskillend geskreve zen.
Is ut nu joar of jaor? of? vastenaovund of vastenoavend?

Witte gullie nog wa goewd of fout is? Wellie nie mir. Wa te denke van un woordje zoals ‘helemaal’? Da kende skreve als ‘hillemôl’, ‘hillemòl’ of als ‘olling‘. Ging wonder da ut Balkums ant verdwijne is.

Zelfs ons geleerde zèn ‘t nie me mekare ins. Jannus dun Birreboer, Cor Swanenberg, Gerrit Frot, Cor van de Akker, Marc Vissers, Hans de Laot, enzovoorts skreve woorden olling (hillemôl) anders.

Zo zien wellie ‘plaat’ voorbijkomme as ‘ploat’ en als ‘plaot’, ‘praat’ als ‘praot’ en ‘proat’.

Hier hèn wellie geprobeerd ’t een bietje be mekare te brenge, en t uns vor ins en altèd duidelijk te krijge wa nou goewd geskreve is en wa nie. En ok um ’t plat Balkums nie verlore te laoten gaon.

En ’t skonste is, gullie kunt zelluf meepesant woorden toevoege ant buukske. Zo wor ’t allen maar bitter en grutser.

Da’s hendig es ge oew slager moe skreve, dan kunde em aachtermekare in ‘t Balkums schreve.
Di buukske is hillemôl hendig vur onze neije Opperbeer Diederik. Kan ie gelijk z’n plat praote us efkus ophaole wanne?

Helpte gullie ôk mi an un stukske Balkumse cultuur?

Skrijfregels?!?

Hier hen wèllie geprobeert wa regels vur ‘t schreve van Balkums neer te zette. Mar wèllie wete ut ôk nie goewd. Witte gè ‘t wel? Meel ons dan!

  • De letter van de officiële spelling komt als eerst. Dus laat wordt laot en niet loat.
  • Woorden met ‘tie’ op het eind wordt ‘ sie’: Proclamatie – Proklamasie